POLITYKA JAKOŚCI

Home 9 Polityka jakości

Polityka jakości

Polityka jakości jest deklaracją zawierającą naczelne zasady, jakimi chce kierować się nasza firma.

Certyfikat ISO9001:2015
Przedmiotem naszej działalności jest produkcja i dostarczanie: kompresorów śrubowych, kompresorów tłokowych, sprężarek, osuszaczy powietrza oraz świadczenie obsługi posprzedażowej w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla produkowanych urządzeń.
Ambicją naszej firmy jest realizacja usług i obsługa klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych zobowiązań.
Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników.
Rozwój Firmy widzimy w poszerzaniu rynków zbytu oraz innowacjach tak, aby w pełni wykorzystać nasz potencjał produkcyjny. Jednocześnie poszanowanie i ochrona środowiska naturalnego stanowi dla Kierownictwa i pracowników sprawę priorytetową i jest wyznacznikiem naszych działań.

Podstawowe cele, które sobie wyznaczamy jako producent, dla którego ważne jest minimalizowanie negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko,  to między innymi:

– ciągłe monitorowanie wymagań i oczekiwań klienta,
– dostosowanie programu produkcyjnego do wymogów rynku, aby w optymalny sposób spełniał wymagania naszych Klientów,
– przestrzeganie w firmie wszystkich przepisów prawnych dotyczących wpływu naszej działalności na środowisko,
– ograniczanie wpływu naszych działań na środowisko poprzez zmniejszenie emisji oraz monitorowanie ilości odpadów i właściwe z nimi postępowanie,
– ciągłe monitorowanie jakości dostaw oraz współpraca z dostawcami w celu podniesienia jakości materiałów,
– podnoszenie stopnia świadomości naszych pracowników oraz motywowanie ich do aktywnej postawy wobec problemów ochrony środowiska w naszej firmie i podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania,
– minimalizowanie kosztów wad w procesie produkcyjnym i poprodukcyjnym,
– ciągłe doskonalenie, między innymi poprzez realizację planów audytów, działań korygujących i zapobiegawczych,
– planowanie nowych inwestycji, których wybór opiera się na obowiązujących w firmie kryteriach uwzględniających kwestię ochrony środowiska.

 

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy.